ป้อมเพชร

ป้อมเพชร อยุธยา

ป้อมเพชร? Pom Phet Fortress? จ.พระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่ใกล้กับ วัดสุวรรณดาราราม เป็นป้อมปราการป้อมเดียวที่ยังเหลืออยู่ จากเดิมที่มีอยู่ 29ป้อม รูปทรงป้อมแบบหกเหลี่ยม ผนังก่อด้วยอิฐสลับด้วยศิลาแลง? มีช่องเชิงเทินก่อเป็นรูปโค้งซึ่งเป็นที่ตั้งของปืนใหญ่ประจำป้อม สร้างในสมัย พระมหาจักรพรรดิ์ (กษัตริย์องค์ที่15) เพื่อป้องกันข้าศึกที่จะมาทางน้ำ เป็นที่บรรจบระหว่างแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นท่าเรือสินค้าที่สำคัญในอดีต รวมทั้งเป็นย่านที่พักอาศัยของพ่อค้าชาวจีน ฮอลันดาและฝรั่งเศส

?

ป้อมเพชรตั้งอยู่ที่ ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใกล้วัดพนัญเชิง

แผนที่ป้อมเพชร

?

เชิงเทินป้อมเพชร อยุธยา

ด้านหลังป้อมเพชร มีช่องเชิงเทินและบันไดก่ออิฐ

?

ป้อมเพชร แมน้ำบางกระจะ

ช่องเชิงเทินและบันไดก่ออิฐด้านหลังป้อม

?

ช่องเชิงเทิน ป้อมเพชร

ภายในช่องเชิงเทินด้านที่มองไปทางแม่น้ำ กับพื้นอิฐที่เรียงแบบสลับฟันปลา

?

ป้อมเพชร อยุธยา

ผนังด้านหน้าภายในช่องเชิงเทิน ที่เว้าลงเพื่อรองรับปืนใหญ่ประจำป้อม

?

ด้านหลังป้อมเพชร

ด้านหลังป้อมเพชรจากภายในช่องเชิงเทินกับแสงสลัวๆ

?

เรือโดยสารรอบเกาะเมือง

เรือโดยสารที่พาพี่ๆน้องๆเที่ยวรอบเกาะเมือง

กับการเยี่ยมป้อมเพชรครั้งนี้ รู้สึกดีๆครับกับอัธยาศัยของพี่เจ้าหน้าที่ประจำป้อมเพชรที่ช่วยแนะนำสถานที่อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งความสะอาดของสถานที่ๆได้ดูแลอย่างดี ขอให้พี่เจริญยิ่งๆขึ้นนะครับ

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม