พระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง ตลาดน้ำในวัดเก่าอยุธยา

วัดท่าการ้อง อยุธยา

วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดท่าการ้อง ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง โดยการรวมวัด 2 วัดเข้าด้วยกัน คือ วัดท่าและวัดการ้อง สร้างขึ้นก่อนราว พ.ศ. 2092 โดยไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง มีเพียงบันทึกในพระราชพงศาวดารว่าพม่าได้มาตั้งค่ายที่วัดการ้อง ถึง 2 ครั้ง คือ สมัยพระมหาจักรพรรดิ เมื่อ พ.ศ. 2106 โดยพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ได้ยกทัพมาตั้งค่ายที่วัดการ้องเมื่อคราวสงครามช้างเผือก และอีกครั้งคือสมัยพระเจ้าเอกทัศ โดยเนเมียวสีหบดีแม่ทัพพม่าเมื่อ พ.ศ. 2310

ต่อมาในยุคปัจจุบันเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดท่าการ้องได้ถูกดัดแปลงเป็นโรงเรียนนายร้อยฝ่ายช่างเทคนิค โดยได้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นห้องเรียน

?

วัดท่าการ้อง มีจุดสนใจภายในวัดได้แก่

พระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูนสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ หน้าบันเป็นไม้จำหลักอย่างสวยงาม??? ซุ้มประตูและหน้าต่างประดับลายปูนปั้น ด้านหน้าอุโบสถประดับด้วยกระจกสี ภายในพระอุโบสถมี? หลวงพ่อยิ้ม หรือ พระพุทธรัตนมงคล เป็นพระประธาน ภายนอกมีกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถ

หอระฆังสมัยพระนารายณ์ ก่ออิฐถือปูนรูปแปดเหลี่ยม

ศาลาการเปรียญเก่า เป็นเรือนไทยสมัยอยุธยาที่ยังหลงเหลือ ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ โดยสร้างด้วยไม้สัก

ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง เป็นตลาดบนท่าริมแม่น้ำเจ้าพระยากับอาหารแบบไทยๆ

?

ปัจจุบันวัดท่าการ้อง เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาสักการะ หลวงพ่อยิ้ม หรือ พระพุทธรัตนมงคล พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดท่าการ้อง และความโดดเด่นอีกอย่างของวัดท่าการ้องก็คือ การตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณวัดด้วยไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างสวยงาม รวมทั้งมีห้องน้ำที่สะอาดโดยการตกแต่งไว้อย่างสวยงามเช่นกัน

?

วัดท่าการ้อง ตั้งอยู่ที่ ถนนทางหลวง 3469 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนที่วัดท่าการ้อง

?

พระอุโบสถ วัดท่าการ้อง

ด้านหน้าพระอุโบสถ

บริเวณหน้าบันจำหลักไม้ไว้อย่างสวยงาม

?

ด้านข้างพระอุโบสถ วัดท่าการ้อง

ด้านข้างพระอุโบสถ วัดท่าการ้อง

มีกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ ซุ้มทางเข้าเป็นรูปกลีบบัว

?

ซุ้มยอดปราสาท วัดท่าการ้อง

ซุ้มยอดปราสาทหน้าพระอุโบสถ

?

หลวงพ่อยิ้ม หรือ พระพุทธรัตนมงคล

พระพุทธรัตนมงคล

หรือ หลวงพ่อยิ้ม เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดท่าการ้อง ซึ่งเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถ

?

หอระฆังสมัยพระนารายณ์

หอระฆังสมัยพระนารายณ์

เป็นหอรูปแปดเหลี่ยมก่ออิฐถือปูน

?

เจดีย์รายทรงปรางค์

เจดีย์รายทรงปรางค์

?

ศาลาการเปรียญเก่า วัดท่าการ้อง

ศาลาการเปรียญเก่า

เป็นศาลาเก่าสมัยอยุธยา สร้างด้วยไม้สัก

?

ภายในศาลาการเปรียญเก่า วัดท่าการ้อง

ภายในศาลาการเปรียญเก่า

มีอาสนสงฆ์สำหรับให้พระสงฆ์ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา

?

ตลาดน้ำกรุงเก่า วัดท่าการ้อง

ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณด้านหลังวัดท่าการ้อง

?

ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง

ภายในตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง

มีอาหารและขนมไทยขาย โดยมีพี่ๆแม่ค้าให้บริการอยู่บนเรือ ได้บรรยากาศย้อนยุคไปอีกแบบ

?


?

?

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม