สุโขทัย วัดเจดีย์สี่ห้อง

สถานที่ท่องเที่ยว

พระนครศรีอยุธยา
สุโขทัย
วัดเจดีย์สี่ห้อง

วัดเจดีย์สี่ห้อง สุโขทัย

วัดเจดีย์สี่ห้อง Wat Chedi Si Hong จ.สุโขทัย

เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีคูน้ำเป็นอุทกสีมา ล้อมรอบบริเวณวัด ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด มีเพียงศิลปกรรมภายในวัด ที่สอดคล้องกับศิลปะสุโขทัย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-20 ซึ่งเป็นศิลปะแบบลังกา

วัดเจดีย์สี่ห้อง มีโบราณสถานสำคัญ ประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงระฆัง ซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังพระวิหารรายล้อมด้วยเจดีย์ราย บริเวณฐานเจดีย์ประดับด้วยปูนปั้นโดยรอบทั้งสี่ด้าน เป็นรูปมนุษยนาค ถือหม้อปูรณฆฎะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ และเป็นผู้พิทักษ์รักษาสถานที่ตามความเชื่อแบบลังกา ถัดจากรูปมนุษยนาค จะสลับด้วยสิงห์ประทับบนหลังช้าง วัดเจดีย์สี่ห้อง มีการบูรณะมาหลายยุคสมัย ครั้งที่มีการสำรวจเจดีย์ยังพบว่าภายในฐานเจดีย์มีภาพวาดพรรณพฤกษาอีกด้วย

จุดสนใจภายในวัดเจดีย์สี่ห้อง คือ รูปปูนปั้นรอบฐานเจดีย์ประธาน

วัดเจดีย์สี่ห้องตั้งอยู่ที่ ถนนทางหลวงชนบท สท. 4016 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตรงข้ามวัดเชตุพน

แผนที่วัดเจดีย์สี่ห้อง

?

เจดีย์สี่ห้อง สุโขทัย

เจดีย์ประธาน วัดเจดีย์สี่ห้อง

ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร ฐานเจดีย์ประดับด้วยปูนปั้นศิลปะลังกา ทั้งสี่ด้าน มีเจดีย์รายล้อมรอบเจดีย์ประธาน

?

ปูนปั้นวัดเจดีย์สี่ห้อง สุโขทัย

ฐานเจดีย์วัดสี่ห้อง

บริเวณฐานเจดีย์ส่วนที่เป็นผนังทั้งสี่ด้านประดับด้วย มนุษยนาค สิงห์และช้าง รอบฐานเจดีย์ ภายในฐานเจดีย์พบภาพวาดรูปพรรณพฤกษา

?

ปูนปั้นมนุษยนาค วัดเจดีย์สี่ห้อง

รูปปูนปั้นด้านทิศเหนือ

ประดับด้วยปูนปั้นรูปมนุษนาค ถือหม้อปูรณฆฎะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ และมนุษยนาคเป็นผู้พิทักษ์รักษาสถานที่ตามความเชื่อแบบลังกา ถัดจากรูปมนุษยนาค จะสลับด้วยสิงห์ประทับบนหลังช้าง

?

มนุษยนาค วัดเจดีย์สี่ห้อง

รูปปูนปั้นมนุษยนาค และช้าง

ปูนปั้นรูปช้างบริเวณมุมฐานเจดีย์นี้มีลักษณะคล้ายกับช้างที่ฐานเจดีย์วัดพระธาตช้างค้ำ จ.น่าน คือมีลักษระแบกค้ำฐานของเจดีย์ ถัดจากฐานเจดีย์ซึ่งเห็นเป็นแท่งเกลียว คือปล้องไฉนของเจดีย์ซึ่งหักโค่นลงมา

?

ปูนปั้นฐานเจดีย์ วัดเจดีย์สี่ห้อง

ภาพปูนปั้นฐานเจดีย์ จากด้านหลังพระวิหาร

?

พระวิหาร วัดเจดีย์สี่ห้อง

พระวิหาร วัดเจดีย์สี่ห้อง

เสาพระวิหารสร้างด้วยหินศิลาแลงโกลนเป็นวงกลมก่อขึ้นเป็นเสา ภายในพระวิหารประดิษฐานด้วยพระประธาน

?

พระประธาน วัดเจดีย์สี่ห้อง

พระประธาน ภายในพระวิหาร

เหลือเพียงส่วนล่างขององค์พระ ประดิษฐานบนฐานชุกชี

?

หน้าต่างซี่ลูกกรง วัดเจดีย์สี่ห้อง

หน้าต่างซี่ลูกกรง ข้างพระวิหาร

เป็นช่องหน้าต่างซี่ลูกกรงที่ก่อด้วยอิฐเป็นช่อง ใช้เป็นหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ ซึ่งเป็นที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น

?

พระวิหาร วัดเจดีย์สี่ห้อง

ด้านหลังพระวิหาร วัดเจดีย์สี่ห้อง

ยังคงมีผนังปรากฏอยู่ด้านหลังพระประธาน ซึ่งมีความหนาค่อนข้างมาก

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม