สุโขทัย วัดเจดีย์สี่ห้อง

สถานที่ท่องเที่ยว

พระนครศรีอยุธยา
ลำปาง
น่าน
ลำพูน
แพร่
สุโขทัย
กำแพงเพชร
นครราชสีมา
กาญจนบุรี
เชียงใหม่
สุรินทร์
วัดเจดีย์สี่ห้อง

วัดเจดีย์สี่ห้อง สุโขทัย

วัดเจดีย์สี่ห้อง Wat Chedi Si Hong จ.สุโขทัย

เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีคูน้ำเป็นอุทกสีมา ล้อมรอบบริเวณวัด ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด มีเพียงศิลปกรรมภายในวัด ที่สอดคล้องกับศิลปะสุโขทัย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-20 ซึ่งเป็นศิลปะแบบลังกา

วัดเจดีย์สี่ห้อง มีโบราณสถานสำคัญ ประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงระฆัง ซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังพระวิหารรายล้อมด้วยเจดีย์ราย บริเวณฐานเจดีย์ประดับด้วยปูนปั้นโดยรอบทั้งสี่ด้าน เป็นรูปมนุษยนาค ถือหม้อปูรณฆฎะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ และเป็นผู้พิทักษ์รักษาสถานที่ตามความเชื่อแบบลังกา ถัดจากรูปมนุษยนาค จะสลับด้วยสิงห์ประทับบนหลังช้าง วัดเจดีย์สี่ห้อง มีการบูรณะมาหลายยุคสมัย ครั้งที่มีการสำรวจเจดีย์ยังพบว่าภายในฐานเจดีย์มีภาพวาดพรรณพฤกษาอีกด้วย

จุดสนใจภายในวัดเจดีย์สี่ห้อง คือ รูปปูนปั้นรอบฐานเจดีย์ประธาน

วัดเจดีย์สี่ห้องตั้งอยู่ที่ ถนนทางหลวงชนบท สท. 4016 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตรงข้ามวัดเชตุพน

แผนที่วัดเจดีย์สี่ห้อง

?

เจดีย์สี่ห้อง สุโขทัย

เจดีย์ประธาน วัดเจดีย์สี่ห้อง

ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร ฐานเจดีย์ประดับด้วยปูนปั้นศิลปะลังกา ทั้งสี่ด้าน มีเจดีย์รายล้อมรอบเจดีย์ประธาน

?

ปูนปั้นวัดเจดีย์สี่ห้อง สุโขทัย

ฐานเจดีย์วัดสี่ห้อง

บริเวณฐานเจดีย์ส่วนที่เป็นผนังทั้งสี่ด้านประดับด้วย มนุษยนาค สิงห์และช้าง รอบฐานเจดีย์ ภายในฐานเจดีย์พบภาพวาดรูปพรรณพฤกษา

?

ปูนปั้นมนุษยนาค วัดเจดีย์สี่ห้อง

รูปปูนปั้นด้านทิศเหนือ

ประดับด้วยปูนปั้นรูปมนุษนาค ถือหม้อปูรณฆฎะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ และมนุษยนาคเป็นผู้พิทักษ์รักษาสถานที่ตามความเชื่อแบบลังกา ถัดจากรูปมนุษยนาค จะสลับด้วยสิงห์ประทับบนหลังช้าง

?

มนุษยนาค วัดเจดีย์สี่ห้อง

รูปปูนปั้นมนุษยนาค และช้าง

ปูนปั้นรูปช้างบริเวณมุมฐานเจดีย์นี้มีลักษณะคล้ายกับช้างที่ฐานเจดีย์วัดพระธาตช้างค้ำ จ.น่าน คือมีลักษระแบกค้ำฐานของเจดีย์ ถัดจากฐานเจดีย์ซึ่งเห็นเป็นแท่งเกลียว คือปล้องไฉนของเจดีย์ซึ่งหักโค่นลงมา

?

ปูนปั้นฐานเจดีย์ วัดเจดีย์สี่ห้อง

ภาพปูนปั้นฐานเจดีย์ จากด้านหลังพระวิหาร

?

พระวิหาร วัดเจดีย์สี่ห้อง

พระวิหาร วัดเจดีย์สี่ห้อง

เสาพระวิหารสร้างด้วยหินศิลาแลงโกลนเป็นวงกลมก่อขึ้นเป็นเสา ภายในพระวิหารประดิษฐานด้วยพระประธาน

?

พระประธาน วัดเจดีย์สี่ห้อง

พระประธาน ภายในพระวิหาร

เหลือเพียงส่วนล่างขององค์พระ ประดิษฐานบนฐานชุกชี

?

หน้าต่างซี่ลูกกรง วัดเจดีย์สี่ห้อง

หน้าต่างซี่ลูกกรง ข้างพระวิหาร

เป็นช่องหน้าต่างซี่ลูกกรงที่ก่อด้วยอิฐเป็นช่อง ใช้เป็นหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ ซึ่งเป็นที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น

?

พระวิหาร วัดเจดีย์สี่ห้อง

ด้านหลังพระวิหาร วัดเจดีย์สี่ห้อง

ยังคงมีผนังปรากฏอยู่ด้านหลังพระประธาน ซึ่งมีความหนาค่อนข้างมาก

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม